PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN 1

TRƯỜNG THCS HUỲNH KHƯƠNG NINH

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2018-2019

MÔN : HÓA HỌC – LỚP 9

THỜI GIAN : 45 Phút

 

I/ Lý thuyết : ( 7điểm )

 

CÂU 1: (1,5 điểm) Viết công thức cấu tạo đầy đủ của các hợp chất hữu cơ sau:

Axetilen, natri etylat, nhựa PE, brôm benzen, Metan, xiclohexan.

 

Câu 2 : ( 1 điểm )

a/. Trên một lon bia có ghi thể tích 330 ml với độ cồn (độ rượu) là 5o. Tính thể tích rượu Etylic có trong một lon bia đó (xem như các phụ gia chiếm thể tích không đáng kể).

b/ Giấm là loại gia vị không thể thiếu trong nhiều món ăn , ngoài ra giấm còn rất nhiều ứng dụng và công dụng trong đời sống. Một số thức ăn ,thường là  rau, củ, quả thường được ngâm giấm và bỏ vào lọ kín thì sẽ bảo quản được lâu hơn. Em hãy giải thích vì sao?

 

Câu 3 : ( 3 điểm ): Hoàn thành các phương trình phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)

 

a/ Phản ứng điều chế giấm ăn bằng cách oxi hóa rượu etylic.

b/ Phản ứng trùng hợp 2 phân tử khí etylen tạo thành nhựa Poli etylen.

c/ Phản ứng este hóa giữa rượu etylic và axit axetic.

d/ Phản ứng cộng giữa khí axetylen và 2 phân tử Br2.

e/ Phản ứng thế của khí metan và khí clo.

 

Câu 4 : ( 1,5 điểm ) Trong một buổi học nhóm ở nhà, bạn An và bạn Bình thảo luận giải bài tập: “ Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết 4 chất lỏng sau đây: C6H6, C2H5OH, CH3COOH, C6H12O6“.

·       Bạn An đề xuất: chỉ dùng nước và quỳ tím để nhận biết.

·       Bạn Bình đề xuất: dùng giấy quỳ tím; PỨ tráng gương và nước để nhận biết.

a/ Em hãy cho biết cách đề xuất nhận biết của bạn nào là đúng ?

b/ Trình bày nhận biết với cách làm của bạn đó.

 

II/ Bài toán : ( 3 điểm) Cho 22,4 lít hỗn hợp CH4 và C2H4 đi qua bình đựng dung dịch Brôm dư thấy có 80g Brom tham gia phản ứng .

  1. Viết phương trình hóa học. Đọc tên sản phẩm.
  2. Tính thành phần % về thể tích của mỗi khí  trong hỗn hợp ban đầu.
  3. Tính thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hết lượng hỗn hợp khí trên. Biết oxi chiếm 20% thể tích không khí. Các khí đo được ở điều kiện tiêu chuẩn.

 ( Cho: C = 12, H = 1, Br = 80 )

 

 

Hết