TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU

 

ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ HK II – Môn Hóa 9

Năm học 2018 – 2019

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (2đ)

Viết các phương trình ( ghi rõ điều kiện, nếu có) theo sơ đồ biến hoá sau:

Canxi cacbua à Axetilen à Etylen à Rượu Etylic à Axit axetic à Natri axetat

 

Câu 2: (2 đ)

Hoàn thành  phương trình phản ứng giữa các cặp chất cho sau:

a) Rượu etylic và kali                                    b) Axit axetic và natri oxit

c) Axit axetic và magie cacbonat                   d) Axit axetic và canxi hidroxit

e) Axit axetic và rượu etylic

 

Câu 3: (1,5đ)

Nhận biết các chất lỏng cho sau bằng phương pháp hoá học: axit axetic, rượu etylic, benzen.

 

Câu 4: (1,5đ)

Cho Natri vào cồn 90o. Cho biết hiện tượng xảy ra, giải thích, viết phương trình phản ứng.

 

Câu 5: (3đ)

Cho 10g dung dịch A gồm rượu etylic và nước tác dụng hoàn toàn với natri thu được 4,48 lit khí hidro (đktc).

a)    Tính khối lượng rượu, khối lượng nước, thể tích rượu, thể tích nước trong lượng dung dịch A trên.

b)    Tính độ rượu của dung dịch A.

Cho biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8g/ml và của nước là 1g/ml.