SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

     KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2018 - 2019

 MÔN: HÓA HỌC 9

    Thời gian: 45 phút

ĐỀ ĐỀ NGHỊ

Câu 1: (3,0 điểm) Viết phương trình hóa học của các phản ứng hóa học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):

a) CH4 + Cl2 (tỉ lệ mol 1:1) →

b) C2H4 + H2O →

c) CaC2 + H2O  

d) C2H5OH + Na →

e) CH3COOH + C2H5OH D

g) (RCOO)3C3H5 + NaOH →

Câu 2: (1,0 điểm)

a)     Viết công thức cấu tạo của etilenetan.

b)    Từ 2 công thức cấu tạo trên, em hãy giải thích vì sao etilen có thể làm mất màu dung dịch brom? Viết phương trình hóa học minh họa.

Câu 3: (2,0 điểm)

a/ Hãy ghép mỗi nội dung thí nghiệm ở cột A với hiện tượng xảy ra ở cột B cho phù hợp.

Cột A

                             Cột B

1. Đun nóng dung dịch glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3

a. Có khí thoát ra làm đục nước vôi trong.

2. Nhỏ vài giọt dung dịch axit axetic vào đá vôi

b. Không có hiện tượng hóa học gì.

3. Nhỏ vài giọt benzen (C6H6) vào ống nghiệm đựng nước (H2O),lắc nhẹ,sau đó để yên.

c. Xuất hiện kết tủa trắng bạc.

4. Sục khí metan vào dung dịch brom.

d. Mất màu dung dịch brom.

 

e. Xuất hiện sự tách lớp.

 

Câu 4: (3,0 điểm) Cho magie dư vào 16,6 g hỗn hợp rượu etylic và axit axetic thấy thoát ra 2,24 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn.

a)     Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu?

b)    Tính % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp?

c)     Để có lượng rượu trên cần lên men bao nhiêu gam dung dịch glucozơ 10%?

(Cho khối lượng mol của Mg = 24, C =12, H = 1, O =16)

Câu 5: (1,0  điểm)

a)     Trên nhãn một chai cồn y tế có ghi: Cồn 70o. Nêu ý nghĩa của con số trên và tính thể tích rượu etylic nguyên chất có trong 50 ml cồn 70o.

b)    Chất béo là thành phần cơ bản trong thức ăn của người và động vật. Khi bị oxi hóa, chất béo cung cấp năng lượng cho cơ thể nhiều hơn chất đạm và chất bột. Khi để lâu trong không khí, chất béo có mùi ôi. Đó là do tác dụng của hơi nước, oxi và vi khuẩn lên men. Để hạn chế điều này, có những biện pháp nào để bảo quản chất béo?