TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU

 

ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ HK II – MÔN HÓA 8

Năm học 2018 – 2019

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

 

Câu 1: (3đ)

Hoàn thành các các phản ứng sau dưới dạng phương trình hóa học (ghi đầy đủ điều kiện phản ứng nếu có):

a)    Sắt (III) oxit +        ?        à      sắt      +        ?

b)    ?        +        axit sunfuric à      ?        +        khí hidro

c)    Kali Clorat   à      ?        +        Khí oxi

d)    Natri oxit     +        nước  à      ?

e)    ?        +        ?        à      axit photphoric

f)     ?        +        nước  à                ?        +        khí hidro     

 

Câu 2: (1.5đ)

Em hãy trình bày cách phân biệt 4 chất lỏng không màu chứa trong các lọ mất nhãn sau: nước cất, nước muối (Natri clorua), nước cốt chanh (axit citric) và dung dịch nước vôi trong (canxi hidroxit).

 

Câu 3: (1.5đ)

Hãy điền vào những ô còn trống trong bảng sau:

Stt

Công thức hóa học

Tên chất

Loại chất

1

 

Nhôm hidroxit

 

2

Pb(NO3)2

 

 

3

 

Kali hidroxyt

4

H2SiO3

 

 

5

 

Natri hdrocacbonat

 

6

CO2

 

 

Câu 4: (3đ)

Dẫn 6,72 lít khí Hidro đi qua ống sứ có chứa 32g bột đồng (II) oxit đang được nung nóng.

a)    Có thể thu được bao nhiêu gam đồng từ phản ứng trên?

b)    Để có được lượng khí hidro dùng cho phản ứng trên thì phải dùng hết bao nhiêu gam axit Clohidric khi cho tác dụng với Magiê.

(Cho Cu=64, H=14, O=16, Cl=35.5)

Câu 5: (1đ) Ở nhiệt độ 200C, 30g nước hòa tan được 10,77g muối ăn (NaCl) tạo thành dung dịch bão hòa. Tính độ tan của muối ăn ở 200C và nồng độ phần trăm của dung dịch muối ăn bão hòa ở nhiệt độ đó?

---------------- HẾT ---------------