PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN 1

TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU

 

ĐỀ THI HKI

MÔN: HÓA HỌC – LỚP 9

Năm học: 2018 – 2019

 

Câu 1: (3đ)

Viết phương trình hóa học cho chuổi phản ứng sau:

Cu à CuCl2 à KCl à KNO3 à O2 à SO3 à BaSO4

Câu 2: (1đ)

Để mạ một kim loại thì người ta cho kim loại đó vào dung dịch muối của kim loại yếu hơn. Vậy em hãy chọn 2 kim loại khác nhau để mạ cây đinh sắt, viết phương trình hóa học minh họa cho sự chọn lựa đó.

Câu 3: (2đ)

Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các dung dịch sau (lưu ý không dùng quì tím): dung dịch AgNO3, dung dịch ZnSO4, dung dịch NaCl. Viết phương trình hóa học xảy ra trong quá trình nhận biết.

Câu 4: (1đ)

Hãy nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra trong các thí nghiệm sau:

a/ Cho miếng đồng vào dung dịch bạc nitrat.

b/ Đốt cháy dây sắt trong bình khí clo.

Câu 5: (3đ)

Đốt cháy hoàn toàn 17,2 gam một hợp kim của đồng và bạc trong bình khí clo lấy dư. Sau khi phản ứng kết thúc, người ta đem đi hòa tan hỗn hợp rắn thu được sau phản ứng thì thu được dung dịch A và 14,35 gam rắn B.

a/ xác định % khối lượng của mỗi kim loại trong hợp kim ban đầu.

b/ cần lấy bao nhiêu gam dung dịch natri hidroxit 5% để làm kết tủa hoàn toàn dung dịch A?