PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN 1

TRƯỜNG THCS HUỲNH KHƯƠNG NINH

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

MÔN : HÓA HỌC – LỚP 9

THỜI GIAN : 45 Phút

( Không kể thời gian phát đề )

 

I/ Lý thuyết : ( 7 điểm )

Câu 1: (3  điểm) Bổ túc các PTHH sau :

a/   FeCl2   +  à  Fe(OH)2 + 

b/  AgNO3 +  ...  à  KNO3      +  ...

c/  CaCl2   +  ...  à  CaCO3    +  ....

d/  NaOH  +   ...  à  Na2SO4          +  ....

e/   HCl     +  .... à   FeCl2      +  ....

f/    NaCl  + ....  à  NaOH + ......+ ........

Câu 2: (1,5 điểm ) Ta làm thí nghiệm khi cho phenolphtalein vào ống nghiệm chứa dd nước vôi trong ( Ca(OH)2 ). Sau đó cho từ từ dd axit HCl vào. Hãy giải thích, mô tả hiện tượng và viết PTHH. 

Câu 3: (1,5 điểm ) Chỉ dùng quỳ tím hãy nhận biết các chất sau đây bằng phương pháp hóa học : Ba(OH)2 , H2SO4 , KOH , KNO3

Câu 4 : (1 điểm) ) Axit clohidric trong dạ dày người có vai trò rất quan trọng đối với quá trình trao đổi chất của cơ thể. Nhưng đôi khi ta có cảm giác đầy hơi và ợ chua (nhất là sau khi ăn) là do một trong các nguyên nhân là axit ở dạ dày đã tác động ngược lên vùng thực quản. Uống thuốc  kháng axit có thể làm giảm cảm giác này. Một viên thuốc kháng axit có chứa bazơ như NaOH .Em hãy cho biết tác dụng của thuốc kháng axit và viết phương trình hóa học minh họa ?

 

II/ Bài Toán : ( 3 điểm ) Cho 15 g hỗn hợp kim loại đồng và kẽm vào 100 ml dd axit H2SO4 . Sau phản ứng kết thúc thì thu được 3,36 lít khí H2 ở đktc và một chất rắn.

a.       Xác định  khối lượng của các kim loại có trong hỗn hợp .

b.      Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp .

c.       Tính nồng động mol của dd axit tham gia phản ứng .

 

 ( Cho: Cu= 64; Zn=65; H=1; O=16; S=32 )

 

 

--HẾT---