Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

ĐỀ ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LỚP 9   NĂM HỌC 2018-2019

Cho NTK (đvC): Al=27; Cu=64; Zn=65; H=1; O=16; S=32; Cl=35,5.

Câu 1 (2,5đ): Hoàn thành các phương trình phản ứng sau (ghi rõ các điều kiện xảy ra phản ứng nếu có)

a) Điều chế natri hidroxit từ muối natri clorua. 

b) Cho natri cacbonat tác dụng với dung dịch axit sunfuric.

c) Đốt cháy sắt trong bình khí clo.

d) Cho bari clorua tác dụng với natri sunfat.

e) Cho natri hidroxit vào bình đựng dung dịch sắt(III) clorua.

Câu 2 (2đ): Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra khi

a) Cho đồng vào dung dịch axit sunfuric đặc, đun nóng.

b) Cho lá sắt vào dung dịch đồng(II) nitrat.

Câu 3 (1,5đ): Bằng 3 phương pháp hóa học khác nhau (sử dụng 3 loại hóa chất khác nhau) hãy tách kim loại đồng ra khỏi hỗn hợp kim loại gồm nhôm và đồng.

Câu 4 (1đ): Giải thích vì sao muối NaHCO­3 được dùng để điều chế thuốc chữa bệnh đau dạ dày. Viết phương trình phản ứng giải thích.

Câu 5 (3đ): Hòa tan hoàn toàn 11,6 gam hỗn hợp X gồm Al2O3 và Zn vào dung dịch HCl 20% (vừa đủ). Sau khi phản ứng kết thúc thu được 2,24 lít khí hidro (ở đktc).

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính % khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban đầu.

b) Tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng.

c) Cho 11,6 gam hỗn hợp X trên vào dung dịch CuSO4 dư. Tính khối lượng chất rắn thu được sau khi phản ứng kết thúc.

-----------------------------------------------------------HẾT--------------------------------------------------------------