PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 1

        TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

                          ---------------------------

 

ĐỀ KIỂM TRA HKI NĂM HỌC 2018 – 2019

MÔN: HÓA HỌC 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Không kể thời gian phát đề)

 

ĐỀ THI

Câu 1: (3.0 điểm)

 Viết các phương trình  hóa học  biểu diễn  sự  chuyển  đổi sau  đây :

Fe  FeCl3  Fe(OH)3  Fe2O3  Fe FeCl2 Fe(NO3)2

 

Câu 2: (1.5 điểm)

Nêu hiện tượng quan sát được và viết PTHH từ các thí nghiệm sau:

a.      Rắc bột nhôm trên ngọn lửa đèn cồn.

b.      Dẫn khí Clo vào dung dịch NaOH sau đó nhỏ 1 – 2 giọt dung dịch vừa thu được vào mẫu giấy quỳ tím

 

Câu 3: (2.0 điểm)

Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các dung dịch chứa trong các lọ mất nhãn sau: ZnSO4, FeCl2, NaCl, Na2CO3.

 

Câu 4: (3.0 điểm)                             

     Cho 12 gam hỗn hợp gồm đồng  và  kẽm tác dụng đủ với dung dịch HCl 8% thu được 3,36 lít khí (đktc).

a) Tính % khối lượng mỗi kim loại.               

b) Tính khối lượng dd HCl đã phản ứng.

c) Tính nồng độ % của dung dịch sau phản ứng.

 

Câu 5: (0.5 điểm) Nền nông nghiệp lúa nước là một trong những ngành mũi nhọn của nền kinh tế Việt Nam. Vì thế, tập trung phát triển nông nghiệp là ưu tiên hàng đầu hiện nay.Tuy nhiên, trên lãnh thổ Việt Nam, có không ít vùng đất không màu mỡ, cần cải tạo, tiêu biểu là nhóm đất chua. Đất chua là đất chứa nhiều axit, hoặc nhiều muối của  sắt  và nhôm. Các chất này sẽ tạo ra những sự bất lợi đối với đất trồng, khiến đất bị suy kiệt về lý tính, hóa tính và sinh học của đất. Nguyên nhân gây ra đất chua là bởi nước mưa, nước tưới thừa rửa trôi và hòa tan các chất kiềm, làm cho đất chua. Một lý do khác là do cây hút thức ăn có chứa các chất kiềm gây ra cho đất chua. 

a)      Em hãy cho biết nguyên nhân gây ra đất chua.

b)     Nêu biện pháp cải tạo đất chua.

(Ghi chú: Học sinh được sử dụng bảng tính tan khi làm bài thi)

---HẾT---