Đề Kiểm Tra Học Hỳ 1 Năm Học 2018 – 2019 Hóa Học 9 Trường THCS Minh ĐứcPHÒNG GIÁO DỤC Q1

TRƯỜNG THCS MINH ĐỨC

ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ

NĂM HỌC 2018-2019

MÔN HÓA 9 – HK1

 

Câu 1: Viếtphươngtrìnhhóahọcvànêuhiệntượngxảyrakhicho (1,5đ )

1.    Cho khí cacbonđioxitCO2đitừtừvào dung dịchcanxihidroxitchođếndư, sauđócôcạndung dịchvànungnóngchấtrắnthuđược.

Câu 2: Hoànthànhcácphươngtrìnhhóahọcsau (2,5đ )

1.    Zn                          +HCl                  ?        +        H2.

2.    CO2                       + NaOH             ?        +        H2O.

3.    Al(OH)3                                           ?        +        H2O.

4.    Fe(OH)3                 +?                      Fe2(SO4)3     +        ?.

5.    Na2SO4                  +?                      ?                  +        NaNO3.

Câu 3: Bằngphươngpháphóahọc,nêucáchnhậnbiếtcác dung dịchsauvàviết PTHH(1,5đ )

          Na2SO4, NaCl, HCl, Ba(OH)2.( Chỉdùngquìtím )

Câu 4: Bằngphươngpháphóahọc, hãynêucáchlàmsạchmuối(1đ )

          FeCl2cólẫn CuCl2, làmsạchmuốisắt.

Câu 5: Cho 5,76gam hỗnhợp 2kimloạisắtvàđồngvào dung dịchaxitclohidriccónồngđộ10%. Phảnứngxảyrahoàntoàn, sauphảnứngthuđược1 kimloạikhông tanvà 1,792 lítkhíhidro(đktc ).

1.    Viếtphươngtrìnhhóahọc(0,5đ)

2.    Tínhthànhphầnphầntrămtheokhốilượngmỗikimloạitronghỗnhợp ban đầu(1đ)

3.    Tínhkhốilượng dung dịchaxitphảnứng(0,5đ )

4.    Tínhnồngđộphầntrăm dung dịchmuốithuđượcsauphảnứng(1đ )

Biết Fe=56;   Cu=64;   H=1;   Cl= 35,5

Câu 6(0,5đ) :Vôi sống (canxi oxit ) để lâu ngày và bảo quản không cẩn thận sẽ bị mất chất lượng.Em hãy giải thích tại sao và viết PTHH minh họa.


Nhận xét