Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

ĐỀ ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LỚP 8  –  NĂM HỌC 2018-2019

 

Câu 1: (2,5 điểm)

Có các cách viết sau: Cu , N , O, O3 , 2O, 3O, CaCO3 , 2O2 .

     a. Cách viết nào dùng để biểu diễn công thức hóa học của chất? Chất nào là đơn chất? Chất nào là hợp chất?

     b. Mỗi cách viết trên chỉ ý gì ?

 

Câu 2: (2 điểm)

Chọn công thức hóa học thích hợp thay vào dấu ? ( nếu có ) và hòan thành phương trình hóa học của mỗi phản ứng theo sơ đồ cho sau.

     a. Na          +  H2O       - - →           NaOH         +  H2

     b. Al           +  CuCl2     - - →           AlCl3          +  Cu

     c. Fe(OH)3 +  H2SO4     - - →          Fe2(SO4)3  +  H2O

     d. Fe3O4     +  CO         - - →           Fe               +  CO2

     e. K             +  ?             - - →           KCl

     f. AgNO3    +  ?             - - →           Al(NO3)3  +  Ag

 

Câu 3: ( 3 điểm)

     a. Hãy trình bày cách tính :

          -Hóa trị của nguyên tố nitơ trong hợp chất N2O ? NH3 ?

          -Hóa trị của nguyên tố sắt (theo x và y) trong hợp chất FexOy ?

     b. Cho công thức của một hợp chất là H2SO4. Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi nhôm và nhóm (SO4).

 

Câu 4: (1,5 điểm)

     a. Tính thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố trong hợp chất NH4NO3.

     b. Tính khối lượng nguyên tố oxi có trong 2kg hợp chất trên.

     c. Tính khối lượng hợp chất trên có chứa 2g nguyên tố nitơ.

 

Câu 5: (1 điểm)

     Tính đến cuối tháng 3/2016 (lúc ảnh hưởng của hạn - mặn gay gắt nhất), hạn hán ảnh hưởng đến tất cả 13 tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), trong khi xâm nhập mặn ảnh hưởng đến 9/13 tỉnh. Ước tính thiệt hại trong đợt hạn - mặn 2015 -2016 toàn vùng ĐBSCL có thể lên đến 5.500 tỷ đồng. Trong đó, sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề nhất, với trên 160.000 ha đất canh tác (chủ yếu là lúa, ngoài ra còn có mía, cây ăn trái, rau màu...) bị nhiễm mặn (Kiên Giang và Cà Mau là 2 tỉnh bị tác động lớn nhất), thiệt hại khoảng 3.000 tỷ đồng; thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản các loại khoảng 200 tỷ đồng và do thiếu nước sinh hoạt ước khoảng 500 tỷ đồng (khoảng 600.000 người dân bị thiếu nước sinh hoạt). Bên cạnh đó, các thiệt hại khác ước tính cũng khoảng gần 1.000 tỷ đồng, chủ yếu do bổ sung công tác nạo vét kênh mương, tu bổ bờ bao, gia súc, gia cầm chết do thiếu nước uống, dịch bệnh do thiếu nước sinh hoạt...”

   (Trích tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam ngày 29.0.2016; Tác giả Nguyn Ngc AnhChuyên gia cao cấp về thủy lợi, nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam)

     Em hãy hướng dẫn cho người dân cách lấy được nước sạch từ loại nước nhiễm cát và mặn trên để có nước dùng trong sinh hoạt.

 

------------------------------------------------------------HẾT-------------------------------------------------------------