Đề bài : Tìm số bí ẩn ? của hình ngũ giác

 

Cấp độ giải được : lớp 5 trở lên

Hãy nêu cách giải của bạn ở phần bình luận nhé

Đáp án: Cập nhật sau khi có bạn đọc trả lởi đúng đầu tiên