Đề

Hãy xếp các số từ 1 tới 9 vào các ô vuông, mỗi số chỉ được dùng một lần. Sao cho tổng ba số ở ba hàng ngang, ở ba hàng dọc hay ở hai đường chéo đều bằng nhau và bằng 15


Hãy nêu cách giải của bạn ở phần bình luận nhé