Đề bài 

   Trong một cái hồ, có một đám lá súng. Mỗi ngày, đám lá này sẽ tăng kích thước gấp đôi. Nếu đám lá mất 48 ngày để phủ kín hồ, cần bao nhiêu ngày để đám lá phủ đầy nửa hồCấp độ giải được : Lớp 4 trở lên

Hãy nêu cách giải của bạn ở phần bình luận nhé

Đáp án: Cập nhật sau khi có bạn đọc trả lởi đúng đầu tiên