Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 9Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 9 được chuẩn hóa theo khung chương trình của Bộ Giáo Dục. giúp các em rèn luyện các kĩ năng cơ bản nghe, nói, đọc viết bằng giọng phát âm chuẩn và các bài tập giúp các em rèn luyện để nâng cao các kĩ năng

Mục lục cuốn sách “Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 9” gồm :

Unit 1. A visit from a pen pal – Cuộc thăm của bạn tâm thư

Unit 2. Clothing – Quần áo

Unit 3. A Trip to the Countryside – Một chuyến về quê

Unit 4. Learning a New Language – Học một ngoại ngữ

Unit 5. The media – Phương tiện truyền thông

Unit 6. The Environment – Môi trường

Unit 7. Saving Energy – Tiết kiệm năng lượng

Unit 8. Celebrations – Lễ kỉ niệm

Unit 9. Natural Disaters – Thiên tai

Unit 10. Life on Other Planets – Sự sống trên các hành tinh khác

Nhận xét