Cuốn sách Tin học dành cho THCS sách giáo viên quyển 2 – Lớp 7 nằm trong bộ sách giáo khoa Tin học dành cho trung học cơ sở – sách giáo viên từ lớp 6, 7, 8. 9 được biên soạn nhằm giúp các thầy cô giáo tiếp cận phương pháp, định hướng, công cụ để soạn bài và dạy các em học sinh của mình.