Sách Giáo Khoa Âm Nhạc Và Mĩ Thuật Lớp 7

 
Sách Giáo Khoa Âm Nhạc Và Mĩ Thuật Lớp 7 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành.Sách gồm hai phần:Âm nhạc và Mĩ Thuật.

MỤC LỤC

PHẦN 1: ÂM NHẠC

 • Tiết 1

Học hát : Bài Mái trường mến yêu

Bài đọc thêm : Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học

 • Tiết 2

Ôn tập bài hát : Mái trường mến yêu

Tập đọc nhạc : TĐN số 1

Bài đọc thêm: Cây đàn bầu

 • Tiết 3

Ôn tập bài hát : Mái trường mến yêu

Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 1

Âm nhạc thưởng thức : Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng

 • Tiết 4

Học hát : Bài Lí cây đa

Bài đọc thêm : Hội Lim

 • Tiết 5

Ôn tập bài hát : Lí cây đa

Nhạc lí: Nhịp

Tập đọc nhạc : TĐN số 2

 • Tiết 6

Nhạc lí: Nhịp lấy đa

Tập đọc nhạc : TĐN số 3

Âm nhạc thưởng thức : Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây

 • Tiết 7 Ôn tập và kiểm tra
 • Tiết 8 Học hát : Bài Chúng em cần hoà bình
 • Tiết 9

Ôn tập bài hát : Chúng em cần hoà bình

Tập đọc nhạc : TĐN số 4

Bài đọc thêm: Hội xuân “Sắc bùa”

 • Tiết 10

Ôn tập bài hát : Chúng em cần hoà bình

Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN SỐ 4

Âm nhạc thưởng thức : Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa

 • Tiết 11 Học hát : Bài Khúc hát chim sơn ca
 • Tiết 12

Ôn tập bài hát : Khúc hát chim sơn ca

Nhạc lí: Cung và nửa cung – Dấu hoá

 • Tiết 13

Ôn tập bài hát : Khúc hát chim sơn ca

Tập đọc nhạc : TĐN số 5

Âm nhạc thưởng thức : Giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven

 • Tiết 14 : Ôn tập
 • Tiết 15,16,17,18 : Ôn tập và kiểm tra học kì I
 • Tiết 19

Học hát : Bài Đi cắt lúa

Nhạc lí: Sơ lược về quãng

 • Tiết 20

Ôn tập bài hát : Đi cắt lúa

Tập đọc nhạc : TĐN số 6

 • Tiết 21

Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 6

Âm nhạc thưởng thức : Một số thể loại bài hát

 • Tiết 22

Học hát : Bài Khúc ca bốn mùa

Bài đọc thêm : Tiếng sáo Việt Nam

 • Tiết 23

Ôn tập bài hát : Khúc ca bốn mùa

Tập đọc nhạc : TĐN số 7

 • Tiết 24

Ôn tập bài hát : Khúc ca bốn mùa

Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 7

Âm nhạc thưởng thức : Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam

 • Tiết 25 Ôn tập và kiểm tra
 • Tiết 26

Học hát : Bài Ca-chiu-sa.

Bài đọc thêm : Bản hành khúc cách mạng

 • Tiết 27

Ôn tập bài hát: Ca-chiu-sa

Tập đọc nhạc : TĐN số 8

 • Tiết 28

Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 8

Nhạc lí: Gam trưởng – Giọng trưởng

Âm nhạc thưởng thức : Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi

 • Tiết 29

Học hát : Bài Tiếng ve gọi hè

Bài đọc thêm:Xuất xứ một bài ca

 • Tiết 30

Ôn tập bài hát :Tiếng ve gọi hè

Tập đọc nhạc : TĐN số 9

 • Tiết 31

Ôn tập bài hát :Tiếng ve gọi hè

Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 9

Âm nhạc thưởng thức : Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người

 • Tiết 32

Ôn tập

Bài đọc thêm : Đàn tranh

 • Tiết 33,34,35 Ôn tập và kiểm tra cuối năm
 • Một số bài hát có thể bổ sung, thay thế hoặc dùng cho ngoại khoá

PHẦN 2: MĨ THUẬT

 • Thưởng thức mĩ thuật Sơ lược về mĩ thuật thời Trần (1226 – 1400)
 • Vẽ theo mẫu Cái cốc và quả (Vẽ bằng bút chì đen)
 • Vẽ trang trí Tạo hoạ tiết trang trí
 • Vẽ tranh Đề tài Tranh phong cảnh
 • Vẽ trang trí Tạo dáng và trang trí lọ hoa
 • Vẽ theo mẫu Lọ hoa và quả (Vẽ hình)
 • Vẽ theo mẫu Lọ hoa và quả (Vẽ màu)
 • Thưởng thức mĩ thuật Một số công trình mĩ thuật thời Trần (1226 – 1400)

Vẽ trang trí Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật

 • Vẽ tranh Đề tài Cuộc sống quanh em
 • Vẽ theo mẫu Lọ hoa và quả (Vẽ bằng bút chì đen)
 • Vẽ theo mẫu Lọ hoa và quả (Vẽ màu)
 • Vẽ trang trí Chữ trang trí
 • Thưởng thức mĩ thuật Mỹ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954
 • Vẽ tranh Đề tài tự chọn
 • Vẽ trang trí Trang trí bìa lịch treo tường
 • Vẽ theo mẫu Kí họa
 • Vẽ theo mẫu Kí họa ngoài trời
 • Vẽ tranh Đề tài Giữ gìn vệ sinh môi trường
 • Thưởng thức mĩ thuật Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954
 • Vẽ trang trí Trang trí đĩa tròn
 • Vẽ theo mẫu Cái ấm tích và cái bát (Vẽ hình)
 • Vẽ theo mẫu Cái ấm tích và cái bát (Vẽ đậm nhạt)
 • Vẽ tranh Đề tài Trò chơi dân gian
 • Thưởng thức mĩ thuật Vài nét về mĩ thuật Ý (I-ta-li-a) thời kì Phục hưng
 • Vẽ tranh Đề tài Cảnh đẹp đất nước
 • Vẽ trang trí Trang trí đầu báo tường
 • Vẽ tranh Đề tài An toàn giao thông
 • Thưởng thức mĩ thuật Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Ý thời kì Phục hưng
 • Vẽ tranh Đề tài Hoạt động trong những ngày nghỉ hè
 • Vẽ trang trí Trang trí tự do
 • Vẽ tranh Đề tài tự do
 • Trưng bày kết quả học tập


Nhận xét