Estrela một công chúa bị lãng quên sau khi người mẹ mất. Bị bỏ rơi, không ai chăm sóc, phải đói khát kiếm sống. Tuy nhiên Estrela là một Yubar, một người có mắt ngọc, có sức mạnh của chúa trời là khắc tinh của quỷ dữ. Một ngày kia, hoàng đế tìm thấy Estrela và chợt nhận ra đây là đứa con mà mình quên lãng