Cuốn sách “Nâng cao các dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7” kèm đáp án chi tiết được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa hiện hành, cung cấp đầy đủ, đa dạng các câu trắc nghiệm từ cơ bản đến nâng cao cả về từ vựng lẫn chủ điểm ngữ pháp trong từng đơn vị bài học.