Cuốn sách “English 7 Practice” của tác giả Lê Thị Diễm Tú được biên soạn bám sát chương trình tiếng anh 7, đồng thời là tài liệu bồi dưỡng học sinh khá giỏi.