Cuốn sách “Đề Kiểm Tra Ngữ Văn 7” tuyển tập các đề trắc nghiệm và tự luận:  đề kiểm tra 15 phút là những bài tập nhỏ, đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) tuân thủ đúng phân phối chương trình mới nhất của Bộ giáo dục và đào tạo, đề kiểm tra học kỳ được vận dụng tích hợp cao ba phân môn: đọc văn, làm văn, tiếng Việt, nhằm hỗ trợ tốt hơn cho quá trình học tập của các em học sinh.

Cuốn sách được xây dựng căn cứ vào nội dung chương trình Ngữ văn 7, với các hình thức trắc nghiệm và tự luận hoặc toàn bộ là tự luận. Sau mỗi đề đều có hướng dẫn trả lời.