Trang web đánh giá các chỉ số của website - lưu lượng truy cập - similarweb.com

 SimilarWeb là một trong những website hàng đầu về đo lường cũng như đánh giá các chỉ số của website online. Công cụ này đem đến những đánh giá khá chính xác về dữ liệu của một trang web (trong đó có lưu lượng truy cập). Tuy nhiên, điểm yếu của công cụ này lại chỉ có thể đánh giá dữ liệu của những trang web có lưu lượng khá lớn trong vòng tối thiểu 3 tháng. Nếu những website đối thủ không có dữ liệu để đánh giá trên SimilarWeb thì có nghĩa là website đó lượng truy cập rất thấp và không đáng kể.

Nhận xét