Công cụ dùng để phân tích tốc độ tải trang của website - Pingdom Website Speed Test - tools.pingdom.com

 

Link: https://tools.pingdom.com/

Đây là công cụ dùng để phân tích tốc độ tải trang của website từ đó sẽ đưa ra những gợi ý để cải thiện tốc độ nhanh hơn.


Nhận xét