- (2019-2020) Câu 1: o sánh điểm khác nhau về ngoại hình, công cụ sản xuất, tổ chức xã hội giữa gười tối cổ và gười tinh khôn thời nguyên thủy? Người tối cổ Người tinh khôn Ngoại hình Dáng đi khom, não nhỏ, trán thấp, lông nhiều Dáng đi thẳng, não lớn 1450cm3 , trán cao, không còn lông Công cụ sản xuất Chủ yếu là Đá Đá, xương, sừng, tre, gỗ, đồng Tổ chức xã hội Sống theo bầy đàn vài chục người Sống theo thị tộc biết làm chòi để ở Câu 2 ời sống v hấ ủa ư n n ang a sao ? - à một nước n ng nghi - ồng u, đánh cá, ch n nu i gi s c và các nghề thủ c ng đều đư c chuy n m n h - Nghề luy n kim đạt t nh độ k thu t c o ư n t đầu iết n s t - nhà sàn mái cong và mái t òn, sống thành làng, chạ, đi lại bằng thuyền. - hức n ch nh ơm nế , cơm t , u, thịt, cá… iết làm m m và dùng gừng làm gia vị. - ng hục N m Đ ng khố, mình trần. +Nữ: Mặc váy, áo x giữa có yếm che ngực, tóc c t ng n hoạc bỏ xỏa, tết đu i sam. - Ngày lễ đeo t ng sức, mặc váy xòe… Câu 3: Xã hội cổ đại phương ông bao gồm những tầng lớp nào? đ điể ủa ng ầng ớp Có 3 tầng lớp chính: - Nông dân công xã: chiếm số đ ng, giữ vai trò chủ yếu trong sản xuất. - Quý tộc: có nhiều của cải và quyền thế bao gồm vua, quan lại và t ng lữ. - Nô l : Hầu hạ phục dịch cho quý tộc.  nô l , dân nghèo nhiều lần nổi d y. - Bộ lu t H mu i đời bảo v quyền l i cho giai cấp thống trị. Câu 4 gười i ạp và ô- a ổ đại đ những đ ng g p g về v n h a - iết làm lịch và ng lịch ương n m c ngày và 6h, chia thành 12 tháng) - Sáng tạo ra h chữ cái a, b, c cho ngày nay. - Các ngành khoa học: Đặt nền móng cho các ngành khoa học sau này. ột số nhà kho học nổi tiếng -let, i-t -go oán học , c-si-m t t l , H - -đốt, u-xi-đ t học … - n học ngh thu t: phát triển rực rở. -Kiến t c và đi u kh c Đền Pác-tê-n ng, tư ng lực sĩ n m đĩ Câu 5: hà nướ n ang a đời trong hoàn cảnh nào? Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nướ n ang - Nước n ng đời t ong hoàn cảnh nào? H nh thành các ộ lạc lớn. ản xuất hát t iển, cuộc sống định cư u thuẫn giàu ngh o nảy sinh Nhu cầu t ị thủy, ảo v m màng Giải quyết xung đột giữ các ộ lạc ạc i t  Nhà nước n ng đời - ơ đồ tổ chức nhà nước n ng. H ng ương Lạc hầu- Lạc tướng ung ương Lạc tướng (bộ) Lạc tướng (bộ) Bồ chính (chiềng, chạ) Bồ chính (chiềng, chạ) Bồ chính (chiềng, chạ) Câu 6: Xã hội cổ đại phương ông bao gồm những tầng lớp nào? - Các tầng lớp xã hội: có 3 tầng lớp chính: + Quý tộc: Là tầng lớp có nhiều của cải và quyền thế, bao gồm vua, quan lại và t ng lữ. N ng n c ng xã Đ ng đảo nhất, là tàng lớ l o động , sản xuất chính trong xã hội. + Nô l : Là những người hầu hã, phục dịch chó quý tộc, thân ph n không khác gì con v t. 7 gười xưa đ ính hời gian như hế nào? - Dựa vào chu kỳ vòng quanh của trái đất quay quanh trục của nó, của mặt t ng qu nh t ái đất, củ t ái đất quanh mặt trời, tạo nên ngày đ m, tháng và m t ong n m. - Có 2 cách tính thời gian: + Âm lịch: Dựa vào sự di chuyển củ t t ng qu nh ái đất. Dương lịch: Dựa vào sự di chuyển củ ái đất quanh Mặt trời.